Workshops

Gruppeffektivitet

Vi har båda lång erfarenhet att få ihop olika typer av grupper till att nå ett gemensamt mål och att arbeta mer effektivt tillsammans. Allt från hockeylag, till hela avdelningar, till mindre arbetsgrupper och till ledningsgrupper. Men för att nå målet måste man börja med självkännedom. Vad vet jag om mig själv, vad driver mig, vad får jag energi av, vad tror jag på och vad vill jag? När vi har lagt den grunden, då kan vi börja bygga en effektiv grupp, som arbetar tillsammans mot gemensamma mål. 

Cathryn är "Kvalificerad Praktiker" inom Insight Discovery och använder de utvecklingsverktygen för sina workshops inom gruppeffektivitet. Insight Discovery är enkla att förstå och komma ihåg, de talar till alla och bidrar till ett gemensamt språk. Verktygen är positiva och entusiasmerande, de skapar engagemang och härliga upplevelser.

865e7ff7-9517-4f87-93d2-9e0f638b2f4fWorkshop - Resan börjar här - 1 dag 
- Vem är jag
- Mina uppfattningar
- Mina attityder
- Hur tar jag beslut
- Färgenergier
- Persontyper
- Genomgång av
Insight Discovery Personal Profile
- (Alla deltagare har fått fylla i en utvärdering på nätet innan kursen och får nu sin individuella personprofil) 
- Handlingsplan
- Pris enligt offert, kontakta oss

 

 

ac79565d-7567-4b70-b0d7-a2e72a37a1b6Workshop - Resans början + Gruppeffektivitetet - 2 dagar + 1 dag
- Dag 1 är Resans början
- Genomgång av 
Insight Discovery Personal Profile
- (Alla deltagare har fått fylla i en utvärdering på nätet innan kursen och får nu sin individuella personprofil) 
- Ditt team
- Styrkor
- Gruppdynamik
- Din betydelse för teamet
- Samspelet mellan persontyperna
- Kommunikation
- Gruppeffektivitet
- Gruppkultur
- Handlingsplan
- Pris enligt offert, kontakta oss 

 

c3fc6a0f-1f12-46d5-b925-5fe04268757cWorkshop - Resans början + Säljeffektivitet - 2 dagar + 1 dag 
- Dag 1 är Resans början
- Genomgång av 
Insight Discovery Personal Profile
- (Alla deltagare har fått fylla i en utvärdering på nätet innan kursen och får nu sin individuella personprofil) 
- Färgenergierna inom säljandet
- Att känna igen beteenden
- Säljstrategier 
- Säljeffektiviet
- Kroppsspråk
- Rollspel
- Handlingsplan
- Pris enligt offert, kontakta oss 

 

photo-1452690700222-8a2a1a109f4c

 

Workshop - Kroppsspråk - 1,5 timme
85 % av kommunikation mellan människor är inte verbal, utan istället ett språk av gester, mimik och rörelser. Lär dig tyda signalerna och du kommer bli mer framgångsrik att få fram ditt budskap i t ex muntliga presentationer och säljsammanhang. Den här workshopen passar utmärkt som inledning på ett trevligt event, under en säljkonferens, tillsammans med kompisarna, med kollegorna. Vi skräddarsyr innehållet efter dina önskemål. Pris enligt offert, kontakta oss. 

 

 

mountainWorkshop - Affärsplan - 2 dagar
Samla några kollegor, max 8 st brukar vara bäst, och få hjälp av oss att ta fram er affärsplan. Hur ser marknaden ut? Vilka styrkor har vi? Vilka svagheter? Vad ser vi för möjligheter? Vilka hot lurar där bakom? För vems skull finns vi till och varför? Vad vill vi uppnå på kort- och lång sikt? Vilka aktiviteter behöver vi göra för att nå våra mål? Hur ska vi följa upp? Hur ska vi organisera oss? Dessa svar och många till kommer ni i gruppen att arbeta med under två intensiva dagar borta från kontoret.

Vi hjälper er att dokumentera, hålla ihop tankarna, arbeta vidare och målmedvetet. Resultatet blir ett levande dokument ni använder till att styra verksamheten så att ni blir mer effektiva och framgångsrika. För om ni inte vet var ni är eller vart ni är på väg, då spelar det ingen roll vart ni går. Eller hur?
Pris enligt offert, kontakta oss.