Consulting

Consulting

photo-1444427169197-de497742b62d

Med vår gedigna praktik från totalt 50+ år inom det svenska, nordiska och europeiska näringslivet, har vi en stor bas av kunskap och erfarenheter i bagaget som du och ditt företag kan dra nytta av.

Gemensamt för alla våra uppdrag är att vi lämnar ifrån oss en handlingsplan som du och ditt företag kan arbeta vidare med efter det att vårt åtagande är slut.

Anlita oss som bollplank eller projektledare. Debitering antingen per timme eller för hela uppdraget. Priser enligt offert, kontakta oss. 

 

 

Förslag på uppdrag:

Affärsplanering - workshops, dokumentation och uppföljning

Affärsutveckling - förbättringsarbete, effektiviseringar, omstruktureringar 

Analyser - kunder, konkurrenter, omvärlden, nuläget

Events - planering, genomförande och uppföljning av produktlanseringar, kundaktiviteter, kick offer, säljkonferenser mm 

Försäljning - praktiskt säljarbete, säljledning, säljmodeller, uppföljning

Gruppeffektivitet - workshops

Human Resources - rekrytering, avveckling, modeller för utvecklingssamtal, bonusprogram, generationsskiften 

Insight Discovery - workshops, personplaner, gruppeffektivitet, säljeffektivitet

Interim management - Lagledare eller klubbdirektör i hockey, VD, försäljningschef, affärsområdeschef

Leverantörer - upphandling, förhandling, avtalsskrivning, förankring, implementering av leverantörssamarbeten och partnerskap 

Mentorskap - personlig utveckling

Policies - resor, representation, möten, konferenser, sponsring, personal, löner

 

 

 

 

 

Insight Discovery Personprofil

33d48493-0aab-4395-b07b-91467891a39bInsights Discovery personprofil är inte en personlighetstest, inte ett prov, inte rätt eller fel, utan ett personligt utvecklingsverktyg. Den ger dig en engagerande, stärkande och informativ insikt i dig själv och andra. För att få profilen behöver du fylla i en utvärdering som tar ca 20 minuter. Resultatet blir en 20+ sidor profil som hjälper dig att få en detaljerad förståelse i ditt personliga sätt och på vilket sett detta påverkar både personliga och professionella relationer. 

Varje profil inkluderar en grunddel som berättar om karaktärsdrag, kontakten med andra, beslutsprocessen, starka och svaga sidor, resurser i teamarbete, kommunikationstips- och hinder samt personliga utvecklingsområden. I tillägg kan du komplettera med andra kapitel för utveckling inom följande områden:

Ledning - Utvärdering av din egen ledarstil samt medarbetarnas behov i form av motivation, arbetsmiljö och ledarstil. Passar t ex till ett ledningsprogram. 

Personlig utveckling - Ger dig en förståelse till hur du kan växa och förbereda dig inom specifika områden av personlig utveckling. Passar t ex till ett coachningprogram. 

Säljeffektivitet - Utforskar dina förhållningssätt mot sälj och påverkan av varje del från förberedelse till uppföljning. Passar t ex till en intern säljmodell. 

Anställningsintervju - Ett tillägg med relevanta frågor i en rekryteringsprocess.  

Pris - Förutom den individuella personprofilen på 20+ sidor ingår en muntlig genomgång med dig (personligt möte eller över telefon) som tar ca 1 timme. Pris enligt offert, kontakta oss.