typ a

Consulting

Med vår gedigna praktik från totalt 50+ år inom det svenska, nordiska och europeiska näringslivet, har vi en stor bas av kunskap och erfarenheter i bagaget som du och ditt företag kan dra nytta av.

Gemensamt för alla våra uppdrag är att vi lämnar ifrån oss en handlingsplan som du och ditt företag kan arbeta vidare med efter det att vårt åtagande är slut.